• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Nowinki

  Prawa Dziecka w „Króliczkach”

  Drodzy Rodzice!
  Miniony tydzień dla „Króliczków” to bardzo radosny czas. Poniedziałek rozpoczęliśmy od swobodnych wypowiedzi, na temat tego co znaczy być dzieckiem. Tym samym rozpoczęliśmy krąg tematyczny dotyczący Praw Dziecka. Ćwiczyliśmy umiejętności wyrażania swojego ja, poprzez wykonanie ciekawej pracy plastycznej, którą można podziwiać w przedszkolnym holu. W tym dniu urodzinki w naszej grupie świętowały Alicja i Marlenka. Z tej okazji składamy Wam jeszcze raz najserdeczniejsze życzenia urodzinowe. Dużo zdrówka, radości, spełnienia marzeń. Dziewczynki przygotowały dla swoich koleżanek i kolegów z grupy słodki poczęstunek.
  We wtorek po śniadanku wyruszyliśmy wszyscy wspólnie do Teatru Małego na przedstawienie pt. „Karolcia”. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem obejrzały spektakl. Po powrocie do Przedszkola rozmawialiśmy o dziecięcych marzeniach. Dzieci poznały ich rówieśników zamieszkujących kulę ziemską. Wykonywaliśmy ciekawe ćwiczenia w kartach pracy. Po południu braliśmy udział w uroczystych zajęcia teatralnych wspólnie z Panią Magdaleną Mrowiec oraz grupą „Tygryski”. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone przez Panią Dyrektor, za zajęcie II miejsca w XXX Jubileuszowej Edycji Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży.
  W środę zapoznaliśmy się z graficznym zapisem litery „H”. Dokonywaliśmy analizy słuchowej wyrazów. Pracowaliśmy z globusem, przypomnieliśmy sobie nazwy poznanych kontynentów. Po południu rozmawialiśmy na temat praw dzieci. Tworzyliśmy wspólnie „Kodeks Praw Dziecka”. Dzieci doskonale wiedzą, że oprócz swoich praw, mają również obowiązki.
  Czwartek to zawsze dla naszych dzieci dzień bardzo wyjątkowy z uwagi na zajęcia basenowe. W tym dniu odbyły się zajęcia pokazowe dla rodziców. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, które zdobyły podczas nauki pływania. Po powrocie z basenu rozmawialiśmy, na temat tego, jak rozumiemy słowo „pomoc” oraz komu pomagamy na co dzień. Następnie wykonaliśmy mapę myśli w temacie: Kto nam może pomóc?. Przedszkolaki poznały podmioty pomagające dzieciom. Dowiedziały się, że przykładem Organizacji pomagającej dzieciom na całym świecie może być UNICEF – Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, który jest najważniejszą instytucją chroniącą dzieci z całego świata. Działa, aby zapewnić wsparcie i pomoc najuboższym dzieciom. Obecnie UNICEF walczy o prawo każdego dziecka do godnego życia, edukacji, równego traktowania i ochrony przed przemocą.
  W piątek po śniadanku wybraliśmy się na wspólny spacer z Panią Dyrektor i grupą „Tygryski”. Podziwialiśmy kwitnące drzewa i oznaki pięknej wiosny, którą widać dookoła. Największą atrakcją był jednak dla naszych „Króliczków” Tajemniczy List, który znaleźliśmy w drodze do przedszkola. List napisał do dzieci Mały Podróżnik, który mieszka w różnych częściach świata, dużo podróżuje, zwiedza różne kraje. Widział wiele dzieci, które muszą ciężko pracować, kilka razy dziennie w upale biegać po wodę do studni, która jest oddalona wiele kilometrów od domu. Widział dzieci, które mieszkają na ulicy. W jednym kraju mogą uczyć się w szkole, a w innym nie ma wcale szkół. Mały Podróżnik prosił dzieci, aby mu wytłumaczyły: Dlaczego w niektórych krajach dzieci nie mają się czym bawić?, Jak jest w Waszym kraju pytał? Dzieci dowiedziały się wielu informacji na temat nierównego traktowania. Mimo istnienia praw dziecka, nie w każdym kraju dzieci są traktowane tak, jak być powinny. Są dzieci pracujące, które nie chodzą do przedszkola, do szkoły, nie bawią się. „Króliczki” bardzo aktywnie brały udział w zajęciach, wskazywały ciekawe rozwiązania, które zostały spisane przez Panią w formie listu. Jego adresatem będzie Mały Podróżnik, natomiast nadawcą „Króliczki”. Kolejny radosny, pełen wrażeń tydzień za nami.
  Zapraszamy do oglądania zdjęć.
  Pozdrawiamy serdecznie, Sylwia Ścierska i Aleksandra Klimek