• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Wdrożone i realizowane programy

  Wdrożone, realizowane i przyszłe kierunki Krainy Puchatka

  Aktualizacja na rok szkolny 2019/20

  W roku szkolnym 2019/20 realizowany będzie program wychowania przedszkolnego „Dzieciaki w akcji”

  Programy własne nauczycieli:

  – Program własny kółka plastycznego opracowany na potrzeby placówki przez nauczyciela Annę Boryce, Joannę Legierską oraz Joannę Dudę.

  – Program adaptacyjny „Już w przedszkolu”

  – „Z zabawą na co dzień”- na podstawie „Zabaw Fundamentalnych”

  Program wychowawczy oraz profilaktyczny – opracowany na potrzeby naszej placówki w opracowaniu nauczycieli naszego przedszkola.

  Różne projekty i konkursy organizowane w toku roku szkolnego zgodne z kalendarzem imprez i inicjatywą nauczycieli i rodziców.

  rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci (dla wszystkich dzieci)
  – rytmika

  – szachy

  – język francuski

  – język angielski

  – gimnastyka ogólnorozwojowa

  – teatr tańca i ruchu (6 – latki)

  – kółko plastyczne (6 – latki)

  – zajęcia na basenie – wprowadzone w związku z zainteresowaniem rodziców

  – hokej – wprowadzony w związku z zainteresowaniem rodziców

  – robotyka – wg wyboru i chęci rodziców

  Wspomaganie w zakresie logopedycznym dla wszystkich potrzebujących wsparcia (diagnoza każdego dziecka w miesiącu wrześniu/październiku)

  PRIORYTETY DO REALIZACJI

  · rozwijanie zdolności i aktywności dzieci, kształtowanie twórczych postaw

  · rozwijanie zainteresowań oraz dostarczanie bodźców do samorealizacji

  · stwarzanie możliwości do rozwijania naturalnej ciekawości oraz nauki w toku codziennych zabaw i zajęć,

  · kształtowanie właściwych postaw związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem dziecka w każdej sytuacji.

  Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.

  Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.

  KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI:

  I. Praca z dziećmi – funkcjonowanie dziecka w przedszkolu.

  Bezstresowa adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych z udziałem rodziców w pierwszych dniach pobytu dzieci w placówce oraz organizowanie „dni otwartych” dla chętnych rodziców w ostatnich tygodniach roku szkolnego.

  Diagnozowanie umiejętności i potrzeb dzieci poprzez obserwację, analizę wytworów.

  Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i wsparcia dla dzieci i ich rodzin.

  Dostosowania wyposażenia sal do potrzeb i rozwijania potencjału dzieci.

  Umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności.

  Zorganizowanie działalności tak aby dziecko miało możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności.

  Realizacja projektów i programów własnych nauczycieli.

  Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji oraz rozwijanie odporności emocjonalnej w toku codziennej działalności oraz sytuacjach zdaniowych jak np. udział w przedstawieniach, uroczystościach i występach.

  Rozwijanie optymistycznych cech charakteru poprzez stosowanie różnych form aktywności takich jak: opowiadania bajek z dobrym zakończeniem, tworzenie wzorów właściwego zachowania, wprowadzenie właściwych systemów motywujących, przybliżenie Praw Dziecka, itp.

  Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu stylu życia – realizacja programu profilaktycznego oraz w toku codziennej pracy wg wymogów podstawy programowej.

  II. Praca z rodzicami – formy współpracy.

  Ustalenie terminów konsultacji z rodzicami w każdej grupie wiekowej.

  Zapraszanie rodziców na „zajęcia otwarte”.

  Współpraca z psychologiem w razie potrzeb.

  Współorganizowanie przedsięwzięć : „Cała Polska czyta dzieciom”,  współpraca z biblioteką i Mediateką „PoczytajMy ”, program realizowany w związku ze współpracą z Zespołem Szkół nr 6, organizacja imprez i przedstawień.

  Zachęcanie rodziców do pomocy przy wyjściach grupowych do Kina , Teatru, na basen, itp.

  Wspieranie i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów we wszystkich sytuacjach dotyczących dziecka i jego funkcjonowania – rozwoju i osiągnięć.

  III. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

  Współpraca z innymi przedszkolami na terenie miasta.

  Zbieranie karmy dla zwierząt leśnych i przekazanie jej panu Leśniczemu.

  Uczestnictwo w imprezach i przeglądach twórczości na terenie miasta: Prezentacje Artystyczne Przedszkolaków, Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych, konkursy plastyczne, Dzień Sportu.

  Uczestnictwo we wszystkich inicjatywach środowiska lokalnego.

  Współpraca z instytucjami, np. Klubem Zdrowie – organizacja dla dzieci lekcji nauki pływania.

  IV. Wzór absolwenta naszego przedszkola i cele naszych dążeń:

  1. Chcemy, żeby nasze dzieci miały zdrowe ciało zdrową psychikę. Pragniemy, żeby były radosne pełne optymizmu.

  2. Staramy się, aby otoczenie naszych dzieci było przepełnione miłością.

  3 .Głęboko jednak wierzymy sens mądrego wychowania i w to, że może ono skutecznie rozwinąć wrodzone zalety, zmniejszyć wady i pomóc dziecku stać się odpowiedzialnym i dobrym człowiekiem.

  4. Optymistyczne wychowanie zaczynamy od siebie. Wiemy, że życie niesie radości i smutki. Dlatego jest tak ciekawe. Wiemy, że wszyscy ludzie przeżywają czasem porażki i niepowodzenia. Lecz jako optymiści wierzymy, że potrafimy sobie z nimi poradzić.

  5. Staramy się , aby w naszym przedszkolu było wiele radości, śmiechu, poczucia humoru.

  6. Nasze dzieci są zdolne do wielkich osiągnięć, do szlachetnych czynów, do osiągania sukcesów. Wpoimy im wiarę we własne siły, zapał, entuzjazm, ciekawość. Pokażemy im, jak ważna jest życzliwość dla innych ludzi, wszystkich, niezależnie od rasy, wyznania, pochodzenia. Poczucie wartości i pewność siebie ułatwi im naukę, kontakty z rówieśnikami i z dorosłymi i stanie się źródłem satysfakcji ze stałego rozwoju.

  7. Pragniemy, aby nasze dzieci rosły bez lęków. Nie możemy ochronić dzieci przed wszystkimi niebezpieczeństwami, ale postaramy się nauczyć je odwagi i rozsądku – wtedy sobie poradzą.

  8. Chcemy zapewnić naszym najmłodszym szczęśliwe dzieciństwo, bez agresji i bez przemocy. Żadnego straszenia, krzyczenia i bicia. Są inne metody pokojowego rozwiązywania konfliktów. Nauczymy nasze dzieci jak je stosować.

  9. Dzieci są bardzo różne. Mają odmienne upodobania, zainteresowania i uzdolnienia. Będziemy się starali stworzyć każdemu dziecku możliwość rozwijania jego naturalnych talentów i osiągania sukcesu.

  10. Nie chcemy czarować rzeczywistości ani wmawiać naszym dzieciom, że wszystko jest łatwe. Będziemy im stawiać wysokie, lecz realne wyzwania. Nauczymy dzieci, jak pokonać znudzenie, frustrację i strach, jak żyć pełnią życia.