• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetma艅ska 1, 43-100 Tychy
 • Program Profilaktyczny

  Program profilaktyczny Krainy Puchatka w Tychach

  CEL G艁脫WNY
  Wychowanie dziecka do bezpiecznego i zdrowego stylu 偶ycia.

  CELE OG脫LNE:

  1. Tworzenie warunk贸w sprzyjaj膮cych bezpiecze艅stwu dzieci i zachowaniu

  ich zdrowia.

  2. Kszta艂towanie nawyk贸w higienicznych i zachowa艅 prozdrowotnych.

  3. Tworzenie warunk贸w sprzyjaj膮cych spontanicznej i zorganizowanej

  aktywno艣ci ruchowej dziecka, a przez to rozwijanie jego sprawno艣ci

  fizycznej.

  DZIECKO:

  路 wie, rozumie i dba o bezpiecze艅stwo w艂asne i innych w aspekcie fizycznym i psychicznym
  路 dba o higien臋 osobist膮 i otoczenia

  路 rozumie zasady bezpiecze艅stwa, higieny i kultury bycia oraz zachowania i stosuje je

  DOKUMENTOWANIE

  路 raz w roku (maj) ewaluacja programu wychowawczego (ankieta dla rodzic贸w i nauczycieli)
  路 opracowanie przyk艂adowych scenariuszy zaj臋膰 do wybranych temat贸w
  路 realizacja zaplanowanych spotka艅 z rodzicami 鈥 protoko艂y wsp贸lnych spotka艅 i notatki z indywidualnych rozm贸w
  路 szkolenie pracownik贸w przedszkola dotycz膮ce prawid艂owego post臋powania w czasie zagro偶e艅
  路 rozk艂ad dnia, zapisy w dzienniku, zeszyt wyj艣膰, instrukcje
  路 arkusz hospitacji diagnozuj膮cej

  FORMY REALIZACJI

  I. Organizacja pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z zasadami zdrowia i higieny.

  艢rodki i sposoby realizacji:

  1. Ramowy rozk艂ad dnia dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci.

  2. 呕ywienie dzieci zgodne z zasadami racjonalnego od偶ywiania.

  3. Wyposa偶enie przedszkola sprzyjaj膮ce prawid艂owemu rozwojowi dziecka.

  4. Dodatkowe formy zaj臋膰 dostosowane do potrzeb wychowank贸w.

  5. Skuteczne organizowanie dzia艂a艅 profilaktycznych.

  Przewidziane efekty:

  1. Prawid艂owy rozw贸j dziecka pod wzgl臋dem fizycznym i psychicznym.

  2. Dieta dzieci urozmaicona, uregulowane pory posi艂k贸w.

  3. Sprz臋t i pomoce dydaktyczne bezpieczne i umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 zada艅 profilaktycznych.

  4. Uczestnictwo w zaj臋ciach dodatkowych (j. angielski, rytmika, gimnastyka og贸lnorozwojowa,j臋zyk francuski, hokej, basen,oraz w k贸艂kach zainteresowa艅 (szachy , k贸艂ko plastyczne, k贸艂ko teatralno- taneczne).

  5. Prowadzenie zaj臋膰 przez logoped臋.

  6.Pomoc psychologa

  II. Bezpiecze艅stwo dziecka na terenie plac贸wki.

  艢rodki i sposoby realizacji:

  1. Poznanie rozk艂adu pomieszcze艅 przedszkolnych i zasad poruszania si臋 po nich.

  2. Korzystanie z zabawek i sprz臋tu ogrodowego zgodnie z ustalonymi

  regu艂ami.

  3. Umiej臋tne korzystanie z r贸偶norodnych materia艂贸w, przybor贸w, narz臋dzi i r贸偶nych urz膮dze艅.

  4. Zg艂aszanie nauczycielce dolegliwo艣ci, skalecze艅.

  5. Znajomo艣膰 imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu.

  6. Samodzielne ocenianie w艂asnych zachowa艅 oraz zachowa艅 innych pod

  wzgl臋dem bezpiecze艅stwa.

  Przewidziane efekty:

  1. Poruszanie si臋 na terenie przedszkola zgodnie z ustalonymi zasadami

  bezpiecze艅stwa.

  2. Bezpieczne korzystanie z zabawek, sprz臋tu ogrodowego, materia艂贸w,

  przybor贸w i narz臋dzi.

  3. Sygnalizowanie zauwa偶onego niebezpiecze艅stwa (skaleczenia, z艂e

  samopoczucie).

  4. Pos艂ugiwanie si臋 w艂asnym imieniem, nazwiskiem, adresem

  zamieszkania.

  III. Bezpiecze艅stwo poza terenem przedszkola.

  艢rodki i sposoby realizacji:

  1. Znajomo艣膰 podstawowych zasad wychowania komunikacyjnego

  2. Zachowanie ostro偶no艣ci w nieznanych 艣rodowiskach przyrodniczych.

  3. Samodzielne ocenianie w艂asnych zachowa艅 i zachowa艅 innych pod

  wzgl臋dem bezpiecze艅stwa.

  4. Zachowanie ostro偶no艣ci w kontaktach z obcymi.

  5. Umiej臋tno艣膰 radzenia sobie w sytuacjach zagra偶aj膮cych w艂asnemu

  bezpiecze艅stwu.

  Przewidziane efekty:

  1. Poruszanie si臋 po ulicy zgodnie z zasadami ruchu drogowego dla pieszych, znak贸w ostrzegawczych i sygnalizacji 艣wietlnej.

  2. Bezpieczne korzystanie ze 艣rodk贸w komunikacji.

  3. Stosowanie r贸偶norodnych element贸w odblaskowych.

  4. Korzystanie w spos贸b bezpieczny z podstawowego sprz臋tu sportowego.

  5. Unikanie zabaw w pobli偶u tras komunikacyjnych.

  6. Rozumienie zakazu spo偶ywania nieznanych, owoc贸w ro艣lin, grzyb贸w czy

  pokarm贸w nieznanego pochodzenia oraz zbli偶ania si臋 do nieznanych

  zwierz膮t.

  7. Obs艂ugiwanie w obecno艣ci doros艂ych prostych urz膮dze艅 technicznych.

  8.Unikanie zabawy zapa艂kami, rozpalania ognisk w lesie mog膮cych by膰

  przyczyn膮 po偶aru.

  9. Przestrzeganie zakazu zabawy lekarstwami, 艣rodkami chemicznymi i

  innymi nieznanymi przedmiotami.

  10. Zachowanie ostro偶no艣ci w kontaktach z osobami obcymi np. nie

  przyjmowanie od nich prezent贸w, pokarm贸w, odmawianie p贸j艣cia na

  spacer, nie otwieranie drzwi nieznajomym, przestrzeganie zakazu

  wsiadania do pojazd贸w os贸b nieznajomych.

  11. Nie oddalanie si臋 bez zgody i wiedzy doros艂ych.

  12. Bezzw艂oczne opuszczenie miejsca zagra偶aj膮cego bezpiecze艅stwu (np.

  po偶ar 鈥 poinformowanie o tym osoby doros艂ej).

  13. Umiej臋tne zachowanie w razie zgubienia si臋 w t艂umie, w sklepie, na

  imprezie zorganizowanej np.urodziny

  IV. Higiena i zdrowie dziecka

  艢rodki i sposoby realizacji:

  1. Dba艂o艣膰 o czysto艣膰 osobist膮.

  2. Umiej臋tno艣膰 zaspokajania potrzeb fizjologicznych.

  3. Opanowanie umiej臋tno艣ci kulturalnego jedzenia.

  4. Dba艂o艣膰 o higien臋 uk艂adu nerwowego.

  5. Podkre艣lenie ruchu na powietrzu jako stymulatora prawid艂owego rozwoju.

  6. Kszta艂towanie prawid艂owej postawy dziecka.

  7. Przeciwdzia艂anie chorobom.

  8. Dba艂o艣膰 o 艣rodowisko jako podstawowy czynnik wp艂ywaj膮cy na zdrowie

  dziecka.

  Przewidziane efekty:

  1. Prawid艂owe mycie z臋b贸w, twarzy i r膮k.

  2. Dbanie o higien臋 w艂asnego cia艂a i schludny wygl膮d.

  3. Samodzielne i kulturalne korzystanie z toalety.

  4. Prawid艂owe pos艂ugiwanie si臋 sztu膰cami, przezwyci臋偶anie uprzedze艅

  do niekt贸rych potraw.

  5. Spo偶ywanie posi艂k贸w o okre艣lonej porze z uwzgl臋dnieniem du偶ej

  ilo艣ci warzyw i owoc贸w jako 藕r贸d艂a witamin.

  6. Utrzymanie czysto艣ci w trakcie jedzenia.

  7. Unikanie ha艂asu i jego wszczynania.

  8. Radzenie sobie z emocjami.

  9. Udzia艂 w zabawach ruchowych w sali i na powietrzu.

  10. Dostosowanie ubioru odpowiedniego do pogody i pory roku.

  11. Cz臋ste przebywanie na powietrzu o ka偶dej porze roku.

  12. Udzia艂 w gimnastyce 鈥 rozwijanie sprawno艣ci ruchowej i fizycznej.

  13. Rozumienie potrzeby stosowania profilaktyki zdrowotnej ( szczepienia

  ochronne, wizyty u stomatologa, pediatry i innych specjalist贸w).

  14. Unikanie kontaktu bezpo艣redniego z osob膮 chor膮.

  15. Utrzymywanie porz膮dku w sali, ogrodzie, w najbli偶szym otoczeniu.

  16. Hodowanie ro艣lin, dbanie o zwierz臋ta.

  17. Przestrzeganie ochrony przyrody.

  SPOSOBY REALIZACJI:

  – wycieczki

  – pogadanki

  – tworzenie kontrakt贸w i regulamin贸w dla dzieci

  – spotkanie z policjantem

  – gry dydaktyczne (multimedialne)

  – opracowanie wewn臋trznych regulamin贸w korzystania ze sprz臋t贸w, z pomieszcze艅 i placu zabaw oraz regulaminu wycieczek

  – 膰wiczenia ewakuacyjne

  – spotkanie ze stra偶akiem

  – wykorzystanie pomocy dydaktycznych

  – szkolenie pracownik贸w

  – zapraszanie go艣ci

  – teatrzyki

  – literatura

  – wsp贸艂praca z rodzicami

  – zabawy na 艣wie偶ym powietrzu

  – spotkanie z piel臋gniark膮

  – r贸偶ne formy aktywnego wypoczynku np. wycieczka, zabawa w ogrodzie

  – w艂a艣ciwy dob贸r krzese艂 i sto艂贸w

  – pe艂nienie przez dzieci dy偶ur贸w