• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Nowinki

  Kosmiczna podróż „Króliczków”

  Drodzy Rodzice!
  Miniony tydzień obfitował w wiele kosmicznych zabaw i atrakcji. Najpierw „Króliczki” obejrzały stację kosmiczną. Z określonych figur geometrycznych wykonywały ćwiczenia z nią związane. Utrwaliliśmy sobie informacje dotyczące poszczególnych planet w Układzie Słonecznym. Dzieci oglądały albumy i książki związane z Kosmosem. Dowiedziały się wielu ciekawostek na ten temat. Rozmawiając na temat planet, Układu Słonecznego czy Księżyca, odwoływaliśmy się do doświadczeń dzieci. Z uwagą wysłuchały wierszy J. Brzechwy pt. „Jasne jak Słońce” oraz B. Formy pt. „Planety”, które stanowiły bardzo ciekawe podsumowanie wszystkich informacji dotyczących kosmicznej podróży. Z wielką radością dzieci brały udział w zabawach ruchowych, zabawach z literą „P” oraz cyfrą 8. Wykonały ciekawe kosmiczne prace plastyczne. W minionym tygodniu doskonaliliśmy również umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażania określonych treści i odczuwanych emocji. Codziennie doskonalimy umiejętność płynnego mówienia podczas różnych form wypowiedzi i sytuacji oraz umiejętność posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi, poznanie cyfr od „1” do „8”. Dzieci wykazują wytrwałość w kończeniu podjętych działań. „Króliczki” łączy więź koleżeńska, bardzo aktywnie włączają się w podejmowane działania.
  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
  Pozdrawiamy serdecznie, Sylwia Ścierska i Aleksandra Klimek