• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Nowinki

  Język francuski – 2019

  Drodzy Rodzice!

  Aktualny materiał z języka francuskiego

  Maleństwa 

  Piosenka na powitanie
  „Comment tu t’appelles?” Jak masz na imię?

  Bonjour bonjour bonjour bonjour! / bążur bążur bążur bążur
  les enfants les enfants! / leząfą leząfą
  Comment tu t’appelles? (2x) / komą ti tapel, komą ti tapel
  Je m’appelle Bertrand (2x) / ży mapel Bertrą, ży mapel Bertrą
  Au revoir, au revoir! / o rewłar
  (W kolejnych zwrotkach zmieniamy imiona – Agathe, Vincent, Raymond ) / Agat, Węsą, Rejmą

  Tłumaczenie

  Dzień dobry dzieci
  Jak masz na imię?
  Mam na imię Bertrand (Agathe, Vincent, Raymond )
  Do widzenia!
  Liczymy do 3

  1 – un / ę

  2 – deux / dy

  3 – trois / trła

  Słówka

  grand / grą – duży

  petit / peti – mały

  un grand chat / ę grą sza – duży kot
  un petit chat / ę peti sza – mały kot

  Pszczółki  – utrwalamy materiał z ubiegłego roku o nieco poszerzonym zakresie

  „Comment tu t’appelles?” Jak masz na imię?
  Bonjour bonjour bonjour bonjour! / bążur bążur bążur bążur
  les enfants les enfants! / leząfą leząfą
  Comment tu t’appelles? (2x) / komą ti tapel, komą ti tapel
  Je m’appelle Bertrand (2x) / ży mapel Bertrą, ży mapel Bertrą
  Au revoir, au revoir! / o rewłar
  (W kolejnych zwrotkach zmieniamy imiona – Agathe, Vincent, Raymond ) / Agat, Węsą, Rejmą

  Tłumaczenie

  Dzień dobry dzieci
  Jak masz na imię?
  Mam na imię Bertrand (Agathe, Vincent, Raymond )
  Do widzenia!
  Powtórzenie słówek
  bonjour – bążur / dzień dobry
  salut – sali / cześć
  ça va? – sa wa – jak się masz? wszystko w porządku?

  oui, ça va –  łi, sa wa . / Tak, dobrze,  wszystko w porządku
  au revoir – o rewłar / do widzenia
  merci – mersi / dziękuję
  Comment tu t’appelles? – Komą ti tapel / jak masz na imię?
  Je m’appelle … – ży mapel / mam na imię …
   

  Liczymy do 5

  1 – un / ę

  2 – deux / dy

  3 – trois / trła

  4 – quatre / katr

  5 – cinq / sęk

  Zwierzęta na wsi

  la vache / la wasz – krowa

  la poule / la pul – kura

  le chat / ly sza – kot

  le chien / ly szję – pies

  le lapin / ly lapę – królik

  le cochon / ly koszą – świnia

  le cheval / ly szewal – koń

  les poussins / le pusę – kurczęta

  la chèvre / la szewr – koza

  le mouton / ly mutą – baran

   

  Pozostałe grupy

  Słownictwo

  je saute / ży sot – skaczę

  je dance / ży dąs – tańczę

  je chante / ży sząt – śpiewam

  je nage / ży naż – pływam

  je marche  / ży marsz – chodzę, maszeruję 

  je cour / ży kur – biegam

  je tourne / ży turn –  obracam się, kręcę się 

  je dors / ży dor – śpię

  je mange / ży mąż – jem

  je bois / ży bła – piję

  Le garçon marche / ly garsą marsz – chłopiec idzie

  La fille écrit / la fij ekri – dziewczynka pisze

  La fille nage / la fil naż  – dziewczynka pływa

  Les enfants chantent / leząfą sząt – dzieci śpiewają 

   

  Piosenka „Le robot dans mon château”

  Dans mon château / dą mą szato

  Il y a un robot / ilja ę robo

  Qui mange du fer / ki mąż di fer

  Et qui boit de l’eau. / e ki bła de lo Quand le robot marche,/ ką ly robo marsz

  Tout le monde marche. / tu ly mąd marsz

  Quand le robot court, / ką ly robo kur

  Tout le monde court. / tu ly mąd kur

  Quand le robot saute, / ką ly robo sot

  Tout le monde saute. / tu ly mąd sot Quand le robot danse, / ką ly robo dąs

  Tout le monde danse. / tu ly mąd dąs

  Quand le robot tourne, / ką ly robo turn

  Tout le monde tourne. / tu ly mąd turn

  Quand le robot dort, / ką ly robo dor

  Tout le monde dort. / tu ly mąd dor

   

  https://www.youtube.com/watch?v=mEBi4yooJUI

   

  Tłumaczenie

  W moim zamku

  jest robot

  który je żelazo

  i pije wodę

   

  Kiedy robot chodzi

  wszyscy chodzą

  Kiedy robot biega

  wszyscy biegają

  Kiedy robot skacze

  wszyscy skaczą

  Kiedy robot tańczy

  wszyscy tańczą

  Kiedy robot obraca się, kręci się

  wszyscy się obracają

  Kiedy robot śpi

  wszyscy śpią

  Pozdrawiam, Monika Zarzycka.