• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Nowinki

  Język angielski – wrzesień

  Drodzy Rodzice!
  W miesiącu wrześniu starsze grupy kończyły 2 tematy Play Boxa z ubiegłego roku, niezrealizowane w przedszkolu z powodu pandemii.
  Kangurki – Rozdział 6 „Zwierzęta” i Rozdział 7 ” Kształty” z English Play Box 1 
  Tygryski i Króliczki – Rozdział 6 „Lubię zwierzęta” i Rozdział 7 „Pogoda” z English Play Box 2

  Przypominam także o możliwości zalogowania się na stronie https://englishplaybox.pl   gdzie w zakładce LEKCJE CYFROWE jest dostęp do wszystkich tematów lekcji, które przerabiamy. 
  Wybieramy odpowiedni poziom kursu:

  Króliczki i Tygryski korzystają z Play Boxa nr 3 koloru zielonego, Kangurki  nr 2 koloru niebieskiego, Maleństwa i Pszczółki nr 1 koloru czerwonego.

  pozdrawiam serdecznie, Monika Zarzycka

  Piosenka na powitanie dla wszystkich grup z wyjątkiem Maleństw

  Good morning. Good morning.
  Good morning. How are you?
  I’m fine. I’m fine.
  I’m fine. Thank you.
  Good afternoon. Good afternoon.
  Good afternoon. How are you?
  I’m not good. I’m not good.
  I’m not good. Oh, no.
  Good evening. Good evening.
  Good evening. How are you?
  I’m great. I’m great.
  I’m great. Thank you.


  Słownictwo:

  Good morning – dzień dobry
  Good afternoon – dzień dobry (witamy się tak po południu)
  Good evening – dobry wieczór

  How are you? – Jak się masz?
  I’m fine – Czuję się dobrze
  I’m not good – Czuję się niedobrze
  I’m great – Czuję się świetnie
  Thank you – dziękuję

  Tygryski i Króliczki

  Rozdział 6  „Lubię zwierzęta”


  tiger – tygrys
  elephant – słoń
  zebra – zebra
  giraffe – żyrafa
  parrot – papuga
  wild animals – dzikie zwierzęta

  https://www.youtube.com/watch?v=VOFl1Ioz1ss
  https://www.youtube.com/watch?v=q8DZAnWpgGYPiosenka „Look around”  Lekcje cyfrowe/ Play Box poziom 2/rozdział 6/Lekcja 1/ Look around song 1. Look around, look around What animals can you see? I can see a tiger looking at me. Roar roar. 2. Look around, look around What animals can you see? I can see a zebra looking at me. Whinny whinny 3. Look around, look around

  What animals can you see?

  I can see an elephant looking at me.

  Baraag baraag

  4.  Look around, look around

  What animals can you see?

  I can see a parrot looking at me.

  Squawk squawk

  1. Look around, look around

  What animals can you see?

  I can see a giraffe looking at me.

  Bleat bleat

  Tłumaczenie

  Rozejrzyj się, rozejrzyj się

  Jakie widzisz zwierzęta?

  Widzę tygrysa patrzącego na mnie

  Rozejrzyj się, rozejrzyj się

  Jakie widzisz zwierzęta?

  Widzę zebrę patrzącą na mnie

  Rozejrzyj się, rozejrzyj się

  Jakie widzisz zwierzęta?

  Widzę słonia patrzącego na mnie

  Rozejrzyj się, rozejrzyj się

  Jakie widzisz zwierzęta?

  Widzę papugę patrzącą na mnie

  Rozejrzyj się, rozejrzyj się

  Jakie widzisz zwierzęta?

  Widzę żyrafę patrzącą na mnie

  Rymowanka „Wild animals”  Lekcje cyfrowe/Play Box 2/rozdział 6/Lekcja 4

  1. Orange and black, orange and black

  A giraffe eating trees is orange and black.

  2. Black and white, black and white.

  A zebra eating grass is black and white.

  3. Big and brown, big and brown.

  An elephant in the mud is big and brown.

  4. Orange and black, orange and black.

  A tiger in the bush is orange and black.

  5. Blue and green, blue and green.

  A parrot in a tree is blue and green.

  Tłumaczenie

  Pomarańczowo – czarna, pomarańczowo – czarna

  żyrafa jedząca liście drzew jest pomarańczowo – czarna

  Czarno – biała, czarno – biała

  Zebra jedząca trawę jest czarno – biała.

  Duży i brązowy, duży i brązowy

  Słoń w błocie jest duży i brązowy.

  Pomarańczowo – czarny, pomarańczowo – czarny

  Tygrys w krzakach jest  pomarańczowo – czarny.

  Niebiesko – zielona, niebiesko – zielona

  Papuga na drzewie jest niebiesko – zielona

  słówka:

  the grass – trawa

  the bush – krzak

  the mud – błoto

  the tree – drzewo

  Piosenka ” Walking in the jungle”

  https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4

  Rozdział 7 „Pogoda „


  1. What’s the weather like ? – Jaka jest pogoda?

  It’s sunny – jest słonecznie

  It’s rainy – jest deszczowo

  It’s windy – jest wietrznie

  It’s cloudy – jet pochmurno

  It’s snowy – jest śnieżnie

  It’s hot – jest gorąco

  It’s cold – jest zimno

  It’s wet – jest mokro

  2. Piosenka „What’s the weather like today?” – lekcje cyfrowe / lekcja 1

  I wake up in the morning – Budzę się rano
  and what do I say? – i co mówię?
  What’s the weather like today? – jaka dzisiaj jest pogoda?
  Is it sunny? – czy jest słonecznie?
  Is it rainy? – czy jest deszczowo?
  Is it windy? – czy jest wietrznie?
  Is it snowy? – czy jest śnieżnie?
  What’s the weather like today? – jaka jest dzisiaj pogoda?
  Is it windy? – czy jest wietrznie?
  Is it cloudy? – czy jest pochmurno?
  Is it rainy? – czy jest deszczowo?
  Is it snowy? – czy jest śnieżnie?
  What’s the weather like today? – jaka jest dzisiaj pogoda?
  I look out of my window and what do I say? – wyglądam przez okno i co mówię?
  It’s sunny today! Hooray! – dzisiaj jest słonecznie! Hurra!

  Kangurki

  Rozdział 6 „Zwierzęta”

  pets – zwierzęta domowe
  cat – kot
  dog – pies
  fish – ryba
  bird – ptak
  turtle – żółw

  https://www.youtube.com/watch?v=ED3tnParCP8

  Piosenka „I love pets”  LEKCJE CYFROWE Play Box 1/rozdział 6/Lekcja 1/I love pets
  I’ve got a cat with yellow eyes. / Mam kota z żółtymi oczami
  I’ve got a dog with a red nose. / Mam psa z czerwonym nosem
  I’ve got a bird with green eyes. / Mam ptaka z zielonymi oczami
  I’ve got a fish with a funny face. / Mam rybkę ze śmieszną buźką
  I’ve got a turtle with blue eyes. / Mam żółwia z niebieskimi oczami
  Pets! Pets! I’ve got some pets. / Zwierzęta, zwierzęta. Mam zwierzęta
  Pets! Pets! I love pets! / Zwierzęta, zwierzeta. / Kocham zwierzeta


  Rymowanka – „Pets chant ” LEKCJE CYFROWE Play Box 1/rozdział 6/Lekcja 4

  One yellow bird. Tweet! Tweet! – jeden żółty ptak
  Two orange cats. Miaow! Miaow! – dwa pomarańczowe koty
  Three red dogs. Woof! Woof! – trzy czerwone psy
  Four blue fish. Swish! Swish! – cztery niebieskie ryby
  Five green turtles. Flap! Flap! – pięć zielonych żółwi

  Rozdział 7 „Kształty   LEKCJE CYFROWE / Play Box 1/ Rozdział 7/ Lekcja nr 1 

  1. Poznajemy nazwy trzech kształtów 
  circle koło
  triangle trójkąt
  square kwadrat

  This is a circle. – To jest koło.
  This is a square. – To jest kwadrat
  This is a triangle. – To jest trójkąt.
  This circle is big. – To koło jest duże.
  This square is small. -Ten kwadrat jest mały.

  2. Piosenka „Shapes” – Kształty – lekcja 1

  I know three shapes. – Znam trzy kształty
  A circle, a circle goes round and round. – Koło, koło kręci się w kółko
  A triangle, a triangle, 1, 2, 3. – Trójkąt 1, 2, 3
  A square, a square, 1, 2, 3 and 4. – Kwadrat 1, 2, 3 i 4
  I know shapes: a circle, a triangle and a square. – Znam kształty: koło, trójkąt i kwadrat

  3. Piosenka „I Can Make a Circle” – Potrafię zrobić koło

  Yeah! Ha!
  I can make a triangle.
  E-I-E-I-O I can make a triangle.
  E-I-E-I-O Big triangle, small triangle.
  Big, big! small, small!
  I can make a triangle.
  E-I-E-I-O I can make a circle.
  E-I-E-I-O I can make a circle.
  E-I-E-I-O Circle up up up,
  circle down down down.
  Up, up! down, down!
  I can make a circle.
  E-I-E-I-O I can make a square.
  E-I-E-I-O I can make a square.
  E-I-E-I-O One, two, three.
  One, two, three. “Say cheese!” “Cheese.”
  l can make a square.
  E-I-E-I-O
  https://www.youtube.com/watch?v=iMtGFOFX6wo

  Pszczółki 

  Piosenka o tęczy 

  Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink.

  It’s a rainbow, it’s a rainbow. – To jest tęcza

  A beautiful rainbow in the sky. – Piękna tęcza na niebie

  It’s a rainbow, it’s a rainbow.

  A beautiful rainbow in the sky.

  Kolory / colours:
  red – czerwony
  orange – pomarańczowy
  yellow – żółty
  green – zielony
  blue – niebieski
  pink – różowy
  purple – fioletowy
  brown – brązowy
  white – biały
  black – czarny
  gray – szary

  https://www.youtube.com/watch?v=qhOTU8_1Af4

  What’s your favourite colour? – Jaki jest twój ulubiony kolor?

  My favourite colour is blue. – Mój ulubiony kolor to niebieski.

  I like blue. (red, orange…) – Lubię kolor niebieski (czerwony, pomarańczowy …)

  What colour is it? – Jaki to jest kolor?

  Piosenka

  My favorite color’s blue, how ‘bout you, how ‘bout you? Mój ulubiony kolor to niebieski, a twój?

  My favorite color’s blue, how ‘bout you, how ‘bout you?

  “Red!”

  My favorite color’s red, I like red, I like red! – mój ulubiony kolor to czerwony, lubię czerwony kolor!

  My favorite color’s red, I like red, I like red!

  Colors, colors, What’s your favorite color? – Kolory, kolory, Jaki jest twój ulubiony kolor?

  Colors, colors, What’s your favorite color?

  “Green!”

  My favorite color’s green, I like green, I like green!

  My favorite color’s green, I like green, I like green!

  “Yellow!”

  My favorite color’s yellow, I like yellow, I like yellow!

  My favorite color’s yellow, I like yellow, I like yellow!

  Colors, colors, What’s your favorite color?

  Colors, colors, What’s your favorite color?

  “Orange!”

  My favorite color’s orange, I like orange, I like orange!

  My favorite color’s orange, I like orange, I like orange!

  “Purple!”

  My favorite color’s purple, I like purple, I like purple!

  My favorite color’s purple, I like purple, I like purple!

  Colors, colors, What’s your favorite color?

  Colors, colors, What’s your favorite color?

  oraz  utrwalamy z ubiegłego roku  Rozdział 1 „Poznajemy kolory”  LEKCJE CYFROWE / Play Box 1 / rozdział 1

  Maleństwa

  Piosenka na powitanie (1 zwrotka)

  Hello, Hello, how are you?

  Hello, Hello, how are you?

  Hello, Hello, How are you?

  How are you today?

  I am fine; I am great

  I am fine; I am just great

  I am fine; I am great

  I’m very well today!  Hello – dzień dobry

  How are you? – Jak się masz?

  I am fine – Czuję się dobrze

  I am great – Czuję się świetnie

  I’m very well today! – Czuję się dzisiaj bardzo dobrze!

  Rozdział 1 „Poznajemy kolory”  LEKCJE CYFROWE / Play Box 1 / rozdział 1/ lekcja 1

  Piosenka o tęczy

  1. A rainbow, a rainbow.

  A rainbow has lots of colours.

  Red and orange and yellow!

  2.  A rainbow, a rainbow.

  A rainbow has lots of colours.

  Green and blue!

  3.  A rainbow, a rainbow.

  A rainbow has lots of colours.

  Indigo and violet too!

  Tłumaczenie:

  Tęcza, tęcza

  Tecza ma dużo kolorów

  Czerwony, pomarańczowy i żółty!

  Tęcza, tęcza

  Tecza ma dużo kolorów

  Zielony i niebieski!

  Tęcza, tęcza

  Tecza ma dużo kolorów

  Indygo i fioletowy też!

  Kolory / colours:

  red – czerwony

  orange – pomarańczowy

  yellow – żółty

  green – zielony

  blue – niebieski 


  What colour is it? – Jaki to jest kolor? 

  What’s your favourite colour? – Jaki jest twój ulubiony kolor? 

  I like blue. (red, orange…) – Lubię kolor niebieski (czerwony, pomarańczowy …) 


  Słówka: 

  rainbow – tęcza 

  unicorn – jednorożec 

  Rymowanka o kolorach:

  What’s your favourite colour? –  Jaki jest twój ulubiony kolor?

  What’s your favourite colour? Blue! Blue!

  What’s your favourite colour? Red! Red!

  What’s your favourite colour? Yellow! Yellow!

  What’s your favourite colour? Green! Green!

  What’s your favourite colour? Orange! Orange!

  Piosenka

  Hello, hello, hello – dzień dobry
  What’s your name? – jak masz na imię?
  Hello, hello, hello.
  My name is Scott, my name is Scott – mam na imię Scott
  Hello Scott, hello Scott, hello – dzień dobry Scott

  Hello, hello, hello
  What’s your name?
  Hello, hello, hello.
  My name is Andy, my name is Andy
  Hello Andy, hello Andy, hello

  Hello, hello, hello
  What’s your name?
  Hello, hello, hello.
  My name is Kate, my name is Kate
  Hello Kate, hello Kate, hello

  Hello, hello, hello
  What’s your name?
  Hello, hello, hello.
  My name is Jenny, my name is Jenny
  Hello Jenny, hello Jenny, hello