• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Nowinki

  Język francuski

  Drodzy Rodzice!
  Zapraszam do zapoznania się z materiałem z języka francuskiego, który jest realizowany w październiku w poszczególnych grupach wiekowych w naszym przedszkolu.
  Pozdrawiam serdecznie, Monika Zarzycka

  Króliczki”, „Tygryski”, „Pszczółki

  Piosenka
  Bonjour! Comment ça va? / bążur, komą sa wa
  Ça va bien, merci. Et toi? / Sa wa bję mersi , e tła?
  Bonjour! Comment ça va? / Bążur komą sa wa?
  Çava comme ci, comme ça / Sa wa kom si kom sa
  Bonjour! Comment ça va? / bążur, komą sa wa
  Ça va mal! Wah-wah-wah! / Sa wa mal ła, ła, ła

  Tłumaczenie
  Dzień dobry! Jak się masz?
  Dobrze, dziękuję, a Ty?
  Dzień dobry, jak się masz?
  Tak sobie…
  Dzień dobry! Jak się masz?
  Źle …

  Słówka i zwroty
  bonjour / bążur / dzień dobry
  ça va? / sa wa – u ciebie wszystko dobrze?
  oui, ça va, merci/ łi, sa wa, mersi. – Tak, dobrze, wszystko w porządku, dziękuję
  ça va bien / sa wa bję – czuję się dobrze
  ça va mal / sa wa mal – czuję się źle
  ça va comme si comme ça / sa wa kom si kom sa – czuję się tak sobie, ani dobrze, ani źle
  l’automne / loton – jesień
  les feuilles / le fej – liście
  les champignons / le sząpinią – grzyby

  Maleństwa
  Piosenka „Frère Jacques
  Frère Jacques, frère Jacques / Frere Żake, frere Żake
  Dormez-vous ? Dormez-vous ? / Dorme wu? Dorme wu?
  Sonnez les matines ! Sonnez les matines ! / Sone le matine, sone le matine
  Ding dang dong! Ding dang dong! / ding dang dong, ding dang dong

  Polska wersja piosenki „Panie Janie
  Panie Janie, panie Janie
  Rano wstań, rano wstań
  Wszystkie dzwony biją,
  wszystkie dzwony biją
  Bim, bam, bom

  Wszystkie grupy
  Zwierzęta na wsi

  a vache / la wasz – krowa
  la poule / la pul – kura
  le chat / ly sza – kot
  le chien / ly szję – pies
  le lapin / ly lapę – królik
  le cochon / ly koszą – świnia
  le cheval / ly szewal – koń
  les poussins / le pusę – kurczęta
  la chèvre / la szewr – koza
  le mouton / ly mutą – baran
  le canard / ly kanar – kaczka

  Słówka
  grand / grą / duży
  petit / peti / mały
  grand chat / grą sza / duży kot
  petit chat / peti sza / mały kot
  grand chien / grą szję / duży pies
  petit chien / peti szję / mały pies
  grand cheval / grą szewal / duży koń
  petit cheval / peti szewal / mały koń