• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Kadra

  14

  mgr Agnieszka Betleja

  OPIEKA LOGOPEDYCZNA

   

  Pedagogika jest dla mnie dobrem dziedziczonym po mojej mamie nauczycielce nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Realizując genetyczne pasje, ukończyłam studia o specjalności – filologia języka polskiego ze specjalnością teorii sztuki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W 1999 zdobyłam kwalifikacje logopedy i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną. Swoją wiedzę poszerzałam studiując oligofrenopedagogikę i edukację zintegrowaną w placówkach oświatowych. Od 7 lat sprawuję pieczę opiekuna wolontariatu czytelniczego młodzieży z Zespołu Szkół nr 6 w Tychach. Cotygodniowe spotkania z literaturą są dla przedszkolaków i uczniów wspaniałą przygodą, w którą wyruszają wraz z bajkowymi przyjaciółmi.

  Logopeda musi być osobą twórczą i otwartą na nowe wyzwania.

  Praca z dziećmi jest dla niego wyzwaniem i wspaniałą przygodą. Często bowiem to najmłodsi decydują o tempie i temperamencie zajęć. Terapeuta natomiast, jako baczny obserwator, dokonuje właściwego wyboru ścieżki, jaką wspólnie podążą do obranego celu – wygłosu upragnionej głoski.