• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Nowinki

  Język francuski

  Drodzy Rodzice
  Poniżej został zamieszczony materiał z języka francuskiego, który jest realizowany we wrześniu we wszystkich grupach wiekowych. Zapraszam do zapoznania się z nim.
  Pozdrawiam serdecznie,
  Monika Zarzycka

  Piosenka na powitanie „Bonjour, salut” – wszystkie grupy z wyjątkiem „Maleństw”
  https://www.youtube.com/watch?v=RkQrLXaEOTg
  Bonjour! – Dzień dobry
  Ça va bien? – Wszystko w porządku?
  Qu’est-ce que vous voulez faire aujourd’hui? – Co chcecie dzisiaj robić?
  Vous voulez chanter? – Chcecie śpiewać?
  Bonjour! / bążur
  Salut! / sali
  Comment ça va? / komą są wa
  Comment vas-tu? X2 / komą wa ti?
  Tu vas bien? / ti wa bję?
  Très bien, oui! / tre bję, łi
  Et toi? / e tła?
  Moi aussi! X2 / mła osi
  Bonjour! Bonjour!
  Salut! Salut!
  Comment ça va? Comment ça va?
  Comment vas-tu? Comment vas-tu? X2
  Tu vas bien?
  Très bien, oui!
  Et toi?
  Moi aussi! X2
  Tłumaczenie
  Dzień dobry
  Cześć
  Co słychać?
  Jak się miewasz?
  Czy u ciebie wszystko w porządku?
  Bardzo dobrze, tak
  A u ciebie?
  U mnie też

  Piosenka dla „Króliczków”
  https://www.youtube.com/watch?v=fYY6AnAs-YQ

  Dire Bonjour c’est joli / dir bążur se żoli
  Dans n’importe quel pays / dą nęporty kel peji
  Tous les mots d’ailleurs / tu le mo dajer
  sont pleins de chaleur. / są plę dy szaler
  Mais la langue universelle / me la ląg iniwersel
  Oui la langue la plus belle / łi la ląg la pli bel
  C’est celle que l’on parle / se sel ky lą parl
  avec son cœur / awek są ker

  Tłumaczenie
  Miło jest się przywitać
  w każdym kraju
  Wszystkie zresztą słowa
  są pełne ciepła
  Ale język uniwersalny,
  Najpiękniejszy język
  To jest ten, kiedy mówimy sercem.
  Króliczki, Tygryski, Pszczółki

  Utrwalamy liczby:
  1 – un [ę]
  2 – deux [dy]
  3 – trois [trła]
  4 – quatre [katr]
  5 – cinq [sęk]
  6 – six [sis]
  7 – sept [set]
  8 – huit [łit]
  9 – neuf [nef]
  10 – dix [dis]

  „Maleństwa”
  Piosenka „Comment tu t’appelles?” Jak masz na imię?

  Bonjour bonjour bonjour bonjour! / bążur bążur bążur bążur
  les enfants les enfants! / leząfą leząfą
  Comment tu t’appelles? (2x) / komą ti tapel, komą ti tapel
  Je m’appelle Bertrand (2x) / ży mapel Bertrą, ży mapel Bertrą
  Au revoir, au revoir! / o rewłar
  (W kolejnych zwrotkach zmieniamy imiona – Agathe, Vincent, Raymond ) / Agat, Węsą, Rejmą
  Tłumaczenie
  Dzień dobry dzieci
  Jak masz na imię?
  Mam na imię Bertrand (Agathe, Vincent, Raymond )
  Do widzenia!

  Słówka:
  bonjour / bążur / dzień dobry
  au revoir / o rewłar / do widzenia
  Comment tu t’appelles? – Komą ti tapel / jak masz na imię?
  Je m’appelle … / ży mapel / mam na imię …

  Liczymy do 3
  1 – un / ę
  2 – deux / dy
  3 – trois / trła