• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Nowinki

  Język angielski

  Drodzy Rodzice!
  Oto aktualny materiał z języka angielskiego na miesiąc kwiecień:

  Grupy: Króliczki i Tygryski

  Play Box 3 Rozdział 6 „Na wsi”
  Poznajemy nazwy zwierząt na wsi:

  https://www.youtube.com/watch?v=RVJbKPW3Crs

  cow – krowa
  duck – kaczka
  sheep – owca
  horse – koń
  cat – kot
  donkey – osioł
  turkey – indyk
  pig – świnka
  chicken – kurczak, kura
  hen – kura
  rooster – kogut
  dog – pies
  goat – koza
  rabbit – królik
  bird – ptak
  goose – gęś

  Piosenka „On the farm” – Na farmie

  1. On the farm, on the farm.
  Can I see a pig, oink oink,
  a pig, oink oink, a pig, oink oink?
  Yes! Here’s a pig, oink oink,
  a lovely pink pig on the farm.

  2. On the farm, on the farm.
  Can I see a cow, moo moo,
  a cow, moo moo, a cow, moo moo?
  Yes! Here’s a cow, moo moo,
  a black and white cow on the farm.

  3. On the farm, on the farm.
  Can I see a horse, neigh neigh,
  a horse, neigh neigh, a horse, neigh neigh?
  Yes! Here’s a horse, neigh neigh,
  a lovely black horse on the farm.

  4. On the farm, on the farm.
  Can I see a sheep, baa baa,
  a sheep, baa baa, a sheep, baa baa?
  Yes! Here’s a sheep, baa baa,
  a lovely white sheep on the farm.

  5. On the farm, on the farm.
  Can I see a chicken, cluck cluck,
  a chicken, cluck cluck, a chicken, cluck cluck?
  Yes! Here’s a chicken, cluck cluck,
  a lovely brown chicken on the farm.

  Tłumaczenie
  Can I see a pig? – Czy mogę zobaczyć świnkę?
  Here’s a pig – Oto świnka
  a lovely pink pig on the farm – urocza różowa świnka na farmie.
  Can I see a cow ? – Czy mogę zobaczyć krowę?
  Here’s a cow – Oto krowa
  a black and white cow on the farm – czarno-biała krowa na farmie.
  Can I see a horse? – Czy mogę zobaczyć konia?
  Here’s a horse – Oto koń
  a lovely black horse on the farm- uroczy czarny koń na farmie.
  Can I see a sheep? – Czy mogę zobaczyć owcę?
  Here’s a sheep – Oto owca
  a lovely white sheep on the farm- urocza biała owca na farmie.
  Can I see a chicken? – Czy mogę zobaczyć kurę?
  Here’s a chicken – Oto kura
  a lovely brown chicken on the farm – urocza brązowa kura na farmie.

  Baby animals –  dzieci zwierząt:
  duckling – kaczątko
  lamb – jagnię, mała owieczka
  calf – cielę
  chick – kurczątko

  https://www.youtube.com/watch?v=cJg4YFtvOp8

  Rymowanka „Baby animals”
  1. Baby animals on the farm.
  They are very sweet.
  Here’s a sheep with her baby lamb,
  It is fast asleep.

  2. Baby animals on the farm.
  They are very sweet.
  Here’s a cow with her baby calf,
  It is fast asleep.

  3. Baby animals on the farm.
  They are very sweet.
  Here’s a duck with her baby duckling,
  It is fast asleep.

  4. Baby animals on the farm.
  They are very sweet.
  Here’s a chicken with her baby chick,
  It is fast asleep.

  Tłumaczenie
  1. Dzieci zwierząt na farmie
  są bardzo słodkie (milutkie)
  Oto owca ze swoim jagniątkiem
  Ono szybko zasypia.

  2. Dzieci zwierząt na farmie
  są bardzo słodkie
  Oto krowa ze swoim cielakiem
  On szybko zasypia.

  3. Dzieci zwierząt na farmie
  są bardzo słodkie
  Oto kaczka ze swoim kaczątkiem
  Ono szybko zasypia.

  4. Dzieci zwierząt na farmie
  są bardzo słodkie
  Oto kura ze swoim kurczątkiem
  Ono szybko zasypia.

  Grupa: Kangurki
  Play Box 2 rozdział 6 „Lubię zwierzęta”

  Zwierzęta / animals
  tiger – tygrys
  elephant – słoń
  zebra – zebra
  giraffe – żyrafa
  parrot – papuga
  wild animals – dzikie zwierzęta

  Piosenka „Look around”
  1. Look around, look around
  What animals can you see?
  I can see a tiger looking at me.
  Roar roar.

  2. Look around, look around
  What animals can you see?
  I can see a zebra looking at me.
  Whinny whinny

  3. Look around, look around
  What animals can you see?
  I can see an elephant looking at me.
  Baraag baraag

  4. Look around, look around
  What animals can you see?
  I can see a parrot looking at me.
  Squawk squawk

  5. Look around, look around
  What animals can you see?
  I can see a giraffe looking at me.
  Bleat bleat

  Tłumaczenie
  Rozejrzyj się, rozejrzyj się
  Jakie widzisz zwierzęta?
  Widzę tygrysa patrzącego na mnie

  Rozejrzyj się, rozejrzyj się
  Jakie widzisz zwierzęta?
  Widzę zebrę patrzącą na mnie

  Rozejrzyj się, rozejrzyj się
  Jakie widzisz zwierzęta?
  Widzę słonia patrzącego na mnie

  Rozejrzyj się, rozejrzyj się
  Jakie widzisz zwierzęta?
  Widzę papugę patrzącą na mnie

  Rozejrzyj się, rozejrzyj się
  Jakie widzisz zwierzęta?
  Widzę żyrafę patrzącą na mnie

  Dzikie zwierzęta:
  https://www.youtube.com/watch?v=VOFl1Ioz1ss

  https://www.youtube.com/watch?v=q8DZAnWpgGY

  Rymowanka „Wild animals”

  1. Orange and black, orange and black
  A giraffe eating trees is orange and black.

  2. Black and white, black and white.
  A zebra eating grass is black and white.

  3. Big and brown, big and brown.
  An elephant in the mud is big and brown.

  4. Orange and black, orange and black.
  A tiger in the bush is orange and black.

  5. Blue and green, blue and green.
  A parrot in a tree is blue and green.

  Tłumaczenie
  Pomarańczowo – czarna, pomarańczowo – czarna
  żyrafa jedząca liście drzew jest pomarańczowo – czarna

  Czarno – biała, czarno – biała
  Zebra jedząca trawę jest czarno – biała.

  Duży i brązowy, duży i brązowy
  Słoń w błocie jest duży i brązowy.

  Pomarańczowo – czarny, pomarańczowo – czarny
  Tygrys w krzakach jest pomarańczowo – czarny.

  Niebiesko – zielona, niebiesko – zielona
  Papuga na drzewie jest niebiesko – zielona

  Słówka:
  the grass – trawa
  the bush – krzak
  the mud – błoto
  the tree – drzewo

  Piosenka „Walking in the jungle”
  https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4

  Grupy: Pszczółki i Maleństwa
  Play Box 1 Rozdział 7 „Kształty”

  Poznajemy nazwy trzech kształtów
  circle – koło
  triangle – trójkąt
  square – kwadrat
  big – duży
  small – mały

  Piosenka „Shapes” – Kształty
  Shapes Shapes, shapes, I know three shapes. – Kształty, kształty. Znam 3 kształty
  A circle, a circle goes round and round. – Koło, koło kręci się
  A triangle, a triangle, 1, 2, 3. – Trójkąt 1, 2, 3
  A square, a square, 1, 2, 3 and 4. – Kwadrat 1, 2, 3 i 4
  I know shapes: a circle, a triangle and a square. – Znam kształty: koło, trójkąt i kwadrat

  This is a circle. – To jest koło.
  This is a square. – To jest kwadrat
  This is a triangle. – To jest trójkąt.
  This circle is big. – To koło jest duże.
  This square is small. -Ten kwadrat jest mały.

  Piosenka „I Can Make a Circle”

  Yeah! Ha!
  I can make a triangle.
  E-I-E-I-O I can make a triangle.
  E-I-E-I-O Big triangle, small triangle.
  Big, big! small, small!
  I can make a triangle.
  E-I-E-I-O I can make a circle.
  E-I-E-I-O I can make a circle.
  E-I-E-I-O Circle up up up,
  circle down down down.
  Up, up! down, down!
  I can make a circle.
  E-I-E-I-O I can make a square.
  E-I-E-I-O I can make a square.
  E-I-E-I-O One, two, three.
  One, two, three. „Say cheese!” „Cheese.”
  l can make a square.
  E-I-E-I-O

  https://www.youtube.com/watch?v=iMtGFOFX6wo

  Rymowanka „Big circle”

  Big shapes, small shapes, shapes everywhere. – Duże kształty, małe kształty, wszędzie są kształty
  A big circle, a small circle. – duże koło, małe koło
  I can draw them in the air. – potrafię je narysować w powietrzu
  Big shapes, small shapes, shapes everywhere. – Duże kształty, małe kształty, wszędzie są kształty
  A big triangle, a small triangle. – duży trójkąt, mały trójkąt
  I can draw them in the air. – potrafię je narysować w powietrzu
  Big shapes, small shapes, shapes everywhere. – Duże kształty, małe kształty, wszędzie są kształty
  A big square, a small square. – duży kwadrat, mały kwadrat
  I can draw them in the air. – potrafię je narysować w powietrzu

  Piosenka o trzech kształtach „Three shapes”
  https://www.youtube.com/watch?v=NVzFIRUBNEY

  Pozdrawiam serdecznie, Monika Zarzycka