• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Nowinki

  Język angielski

  Drodzy Rodzice!
  Zapraszam do zapoznania się z materiałem z języka angielskiego, który jest realizowany w październiku w poszczególnych grupach wiekowych w naszym przedszkolu.
  Serdecznie pozdrawiam, Monika Zarzycka

  Piosenka „ Jesienne liście”
  https://www.youtube.com/watch?v=tPm7JTGIHcA

  Autumn leaves are changing colors, changing colors, changing colors.
  Autumn leaves are changing colors all over town.
  Autumn leaves are changing colors, changing colors, changing colors.
  Autumn leaves are changing colors all over town.
  Autumn leaves are falling down, falling down, falling down.
  Autumn leaves are falling down, down to the ground.
  Autumn leaves are falling down, falling down, falling down.
  Autumn leaves are falling down, down to the ground.
  Take a rake and rake them up, rake them up, rake them up.
  Take a rake and rake them up, on the ground.Take a rake and rake them up, rake them up, rake them up.
  Take a rake and rake them up, on the ground.
  Make a pile and jump in, and jump in, and jump in.
  Make a pile and jump in, on the ground.
  Make a pile and jump in, and jump in, and jump in.
  Make a pile and jump in, on the ground.
  Autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves,
  autumn leaves, autumn leaves, are on the ground.

  Tłumaczenie
  Jesienne liście zmieniają kolory
  w całym mieście.
  Jesienne liście spadają
  na ziemię.
  Weź grabie i zgrab je.
  Zrób stosik i wskocz do niego.
  Jesienne liście są na ziemi.

  Piosenka jesienna

  Słówka
  autumn – jesień
  leaves – liście
  rake – grabie
  apples – jabłka
  pumpkins – dynie
  trees – drzewa
  clouds – chmury
  squirrels – wiewiórki
  chestnuts – kasztany
  acorns – żołędzie
  rain – deszcz
  umbrella – parasolka

  Piosenka o deszczu
  Rain, rain, rain, rain.
  It is raining, it is raining.
  Rain, rain, rain, rain.
  It is raining, it is raining.
  What can we do?
  We can jump, jump, jump
  In the rain, rain, rain.
  Then we jump, jump, jump
  In the rain again!

  Deszcz, deszcz, deszcz, deszcz
  Pada deszcz, pada deszcz
  Co możemy robić?
  Możemy skakać, skakać skakać
  w deszczu.
  I znowu skaczemy w deszczu.

  Piosenka

  How many leaves do you see? – Ile widzisz liści?
  How many leaves in the tree? – Ile liści na drzewie?
  Let’s all count them…1,2,3 – Policzmy je 1,2,3
  How many leaves do you see?
  1…2…3
  I see one leaf in the tree. – Widzę jeden liść na drzewie
  I see two leaves in the tree. – Widzę dwa liście na drzewie
  I see three leaves in the tree. – Widzę trzy liście na drzewie
  What colors do you see?  – Jakie kolory widzisz?
  What color leaves do you see? – Jakiego koloru liście widzisz?
  What color leaves are in the tree? Jakiego koloru liście są na drzewie?
  Let’s all count them 1, 2, 3. – Policzmy je 1,2,3
  What color leaves do you see?
  Red, Orange, Yellow – Czerwony, pomarańczowy, żółty
  I see a red leaf in the tree. – Widzę czerwony liść na drzewie
  I see an orange leaf in the tree. – Widzę pomarańczowy liść na drzewie
  I see a yellow leaf in the tree. – Widzę żółty liść na drzewie
  Red, Orange, Yellow, 1,2,3.
  The leaves are falling down. – Liście opadają
  How many leaves are falling down? – Ile liści opada?
  How many leaves are on the ground? – Ile jest liści na ziemi?
  Let’s all count them 1,2,3. – Policzmy je 1,2,3
  How many leaves do you see? – Ile widzisz liści?
  Red, Orange, Yellow
  I see a red leaf falling down. – Widzę spadający czerwony liść
  I see a orange leaf falling down. – Widzę spadający pomarańczowy liść
  I see a yellow leaf falling down. – Widzę spadający żółty liść
  Red, Orange Yellow, on the ground. – Czerwony, pomarańczowy, żółty, na ziemi.

  Króliczki
  Play Box 3, Rozdział 2, „W przedszkolu i w szkole”

  Piosenka „What goes in my bag?”
  Ref. I’m going to school. I’m going to school.
  Can you help me? Can you help me?

  1. Here is a fish and a starfish,
  Here is a rubber and a book.
  What goes in my bag?
  The rubber and the book go in my bag.

  Ref. I’m going…

  2. Here is my cat and my shark,
  Here is my pencil and my crayons.
  What goes in my bag?
  The pencil and the crayons go in my bag.

  Ref. I’m going…

  3. Here is my teddy and my turtle,
  Here is my pencil case and my paints.
  What goes in my bag?
  The pencil case and the paints go in my bag.

  Tłumaczenie
  Idę do szkoły
  Czy możesz mi pomóc?

  1.Oto rybka i rozgwiazda
  Oto gumka i książka
  Co trafia do mojego plecaka szkolnego?
  Gumka i książka trafia do mojego plecaka.

  2.Oto mój kot i mój rekin.
  Oto mój ołówek i moje kredki.
  Co trafia do mojego plecaka szkolnego?
  Ołówek i kredki trafiają do mojego plecaka.

  3.Oto mój miś i mój żółw.
  Oto mój piórnik i moje farbki.
  Co trafia do mojego plecaka szkolnego?
  Piórnik i farbki trafiają do mojego plecaka.

  Słówka
  book – książka
  pencil – ołówek
  rubber – gumka
  sharpener – temperówka
  notebook – zeszyt
  pencil case – piórnik
  crayons – kredki
  paints – farby
  school – szkoła
  school bag – tornister, plecak szkolny
  table – stół
  on the table – na stole
  under the table – pod stołem
  chair – krzesło
  on the chair – na krześle
  under the chair – pod krzesłem
  teacher – nauczyciel
  I’m going to school – Idę do szkoły
  Where’s my pencil case? – Gdzie jest mój piórnik?
  It’s in my bag – On jest w moim plecaku
  Where’s my bag? – Gdzie jest mój plecak?
  It’s on my peg. On jest na moim wieszaku.
  Where’s my book? – Gdzie jest moja książka?
  It’s under my chair. – Ona jest pod moim krzesłem

  Piosenka „On In Under By”
  on – na
  in – w, w środku
  under – pod
  by – przy, obok

  Numbers /Liczby
  1 – one
  2 – two
  3 – three
  4 – four
  5 – five
  6 – six
  7 – seven
  8 – eight
  9 – nine
  10 – ten

  Tygryski
  Play Box 2, Rozdział 2 „W przedszkolu”

  Piosenka „What can we do in a classroom?”
  Ref: What can we do in a classroom?-  Co możemy robić w sali?
  What can we do today? – Co możemy dzisiaj robić?

  1. Let’s … read a book. – Poczytajmy książkę
  What do you say? – Co wy na to?
  Yes! Let’s read a book today. – Tak! Poczytajmy dzisiaj książkę

  Ref: What can we do in a classroom?
  What can we do today?

  2. Let’s … draw with a pencil. – Porysujmy ołówkiem
  What do you say?
  Yes! Let’s draw with a pencil today.

  Ref: What can we do in a classroom?
  What can we do today?

  3. Let’s … erase with a rubber. – Zmażmy gumką
  What do you say?
  Yes! Let’s erase with a rubber today.

  Ref: What can we do in a classroom?
  What can we do today?

  4. Let’s … colour with crayons. – Pokolorujmy kredkami
  What do you say?
  Yes! Let’s colours with crayons today.

  Ref: What can we do in a classroom?
  What can we do today?

  5. Let’s …paint with paints. – Pomalujmy farbami
  What do you say?
  Yes! Let’s paint with paints today.

  Słówka i zwroty
  book – książka
  pencil – ołówek
  rubber – gumka
  sharpener – temperówka
  notebook – zeszyt
  pencil case – piórnik
  crayons – kredki
  paints – farby
  Let’s read a book – poczytajmy książkę
  Let’s draw with a pencil – porysujmy ołówkiem
  Let’s erase with a rubber – zmażmy gumką
  Let’s colour with crayons – pokolorujmy kredkami
  Let’s paint with paints – pomalujmy farbami

  Numbers /Liczby
  1 – one
  2 – two
  3 – three
  4 – four
  5 – five
  6 – six
  7 – seven
  8 – eight
  9 – nine
  10 – ten

  Maleństwa” i „Pszczółki
  Play Box 1, Rozdział 2 „Moje zabawki”

  Piosenka „Come and play with me

  1. Come and play with me.
  Let’s drive a car, let’s bounce a ball.
  Come and play with me.

  2. Come and play with me.
  Let’s cuddle a teddy, let’s read a book.
  Come and play with me.

  3. Come and play with me.
  Let’s have tea with baby doll
  Come and play with me.

  Tłumaczenie
  Chodź i pobaw się ze mną
  Pojeździjmy autkiem, poodbijajmy piłkę.
  Chodź i pobaw się ze mną.
  Chodź i pobaw się ze mną
  Przytulmy misia, poczytajmy książkę
  Chodź i pobaw się ze mną
  Chodź i pobaw się ze mną
  Wypijmy herbatkę z laleczką
  Chodź i pobaw się ze mną

  Zabawki / toys:
  car – samochód
  teddy – miś
  ball – piłka
  doll – lalka
  book – książka
  drive a car – prowadzić samochód
  bounce a ball – odbijać piłkę
  cuddle a teddy – przytulić misia
  read a book – czytać książkę
  have tea with baby doll – napić się herbaty z laleczką
  red car – czerwony samochód
  orange teddy – pomarańczowy miś
  green ball – zielona piłka
  yellow book – żółta książka
  play with me – pobaw się ze mną
  Let’s play with orange teddy today. – Pobawmy się dzisiaj pomarańczowym misiem
  Piosenka „What is it?” –  Co to jest?

  Piosenka „I can see the train” – Widzę pociąg
  I can see the train,
  I can see the train,
  Toot! Toot! Toot! Toot!
  I can see the train!
  I can see the train,
  I can see the train,
  Toot! Toot! Toot! Toot!
  I can see the train!

  Piosenka „My ball” – Moja piłka

  Bouncy ball – skacząca piłeczko
  Bounce for me – podskakuj dla mnie
  Ball, ball, ball – piłeczko, piłeczko,
  Bounce for me – podskakuj dla mnie.