• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Nowinki

  Język angielski

  Drodzy Rodzice!
  Poniżej został zamieszczony materiał z języka angielskiego, który jest realizowany w każdej grupie wiekowej w październiku:
  Tygryski”, „Króliczki”, „Kangurki”, „Pszczółki”

  „Piosenka o jesieni

  https://www.youtube.com/watch?v=8xXvVvAFEQQ

  Autumn is here again,
  leaves are falling everywhere
  Yellow, red and brown,
  leaves are falling on the ground
  Apples in the basket,
  Pumpkins in the box
  The trees are brown it’s autumn again (it’s autumn)
  The clouds are grey, it’s autumn again (it’s autumn)
  Leaves in the air, it’s autumn again (it’s autumn)
  One more time
  One more time
  Again
  Squirrels in the park,
  a big umbrella and my hat
  Pumpkins for Halloween,
  I can see my friends
  jumping in leaves

  Tłumaczenie
  Znowu jest jesień
  Wszędzie spadają liście
  Żółte, czerwone i brązowe
  Liście spadają na ziemię
  Jabłka w koszyku
  Dynie w skrzynce
  Drzewa są brązowe, jest jesień
  Chmury są szare, jest jesień
  Liście (unoszą się) w powietrzu, jest jesień
  Ponownie
  Wiewiórki w parku
  Duża parasolka i moja czapka
  Dynie na Halloween
  Widzę moich przyjaciół
  wskakujących w liście

  Słówka
  autumn – jesień
  leaves – liście
  apples – jabłka
  pumpkins – dynie
  trees – drzewa
  clouds – chmury
  squirrels – wiewiórki
  chestnuts – kasztany
  acorns – żołędzie
  rain – deszcz
  umbrella – parasolka

  https://www.youtube.com/watch?v=v9Ifiznlpb8

  Piosenka o deszczu

  Rain, rain, go away. – deszczu, deszczu odejdź
  Come again another day. – wróć ponownie innego dnia
  DADDY wants to play. – tatuś chce się bawić
  Rain, rain, go away. – deszczu, deszczu odejdź
  Rain, rain, go away.
  Come again another day.
  MOMMY wants to play.
  Rain, rain, go away.
  Rain, rain, go away.
  Come again another day.
  BROTHER wants to play.
  Rain, rain, go away.
  Rain, rain, go away.
  Come again another day.
  SISTER wants to play.
  Rain, rain, go away.
  Rain, rain, go away.
  Come again another day.
  BABY wants to play.
  Rain, rain, go away.
  Rain, rain, go away.
  Come again another day.
  ALL THE FAMILY wants to play.
  Rain, rain, go away.

  Tygryski
  Play Box 3, Rozdział 2, „W przedszkolu i w szkole”

  Piosenka „What goes in my bag?
  Ref. I’m going to school. I’m going to school.
  Can you help me? Can you help me?

  1. Here is a fish and a starfish,
  Here is a rubber and a book.
  What goes in my bag?
  The rubber and the book go in my bag.
  Ref. I’m going…

  2. Here is my cat and my shark,
  Here is my pencil and my crayons.
  What goes in my bag?
  The pencil and the crayons go in my bag.
  Ref. I’m going…

  3. Here is my teddy and my turtle,
  Here is my pencil case and my paints.
  What goes in my bag?
  The pencil case and the paints go in my bag.

  Tłumaczenie
  Idę do szkoły
  Czy możesz mi pomóc?

  1.Oto rybka i rozgwiazda
  Oto gumka i książka
  Co trafia do mojego plecaka szkolnego?
  Gumka i książka trafia do mojego plecaka.

  2.Oto mój kot i mój rekin.
  Oto mój ołówek i moje kredki.
  Co trafia do mojego plecaka szkolnego?
  Ołówek i kredki trafiają do mojego plecaka.

  3.Oto mój miś i mój żółw.
  Oto mój piórnik i moje farbki.
  Co trafia do mojego plecaka szkolnego?
  Piórnik i farbki trafiają do mojego plecaka.

  Słówka
  book – książka
  pencil – ołówek
  rubber / eraser – gumka
  sharpener – temperówka
  notebook – zeszyt
  pencil case – piórnik
  crayons – kredki
  paints – farby
  school – szkoła
  school bag – tornister, plecak szkolny
  table – stół
  on the table – na stole
  under the table – pod stołem
  chair – krzesło
  on the chair – na krześle
  under the chair – pod krzesłem
  teacher – nauczyciel
  I’m going to school – Idę do szkoły
  Where’s my pencil case? – Gdzie jest mój piórnik?
  It’s in my bag – On jest w moim plecaku
  Where’s my bag? – Gdzie jest mój plecak?
  It’s on my peg. On jest na moim wieszaku.
  Where’s my book? – Gdzie jest moja książka?
  It’s under my chair. – Ona jest pod moim krzesłem

  Piosenka On In Under By

  on – na
  in – w, w środku
  under – pod
  by – przy, obok

  Numbers /Liczby
  1 – one
  2 – two
  3 – three
  4 – four
  5 – five
  6 – six
  7 – seven
  8 – eight
  9 – nine
  10 – ten
  11 – eleven
  12 – twelve
  13 – thirteen
  14 – fourteen
  15 – fifteen
  16 – sixteen
  17 – seventeen
  18 – eighteen
  19 – nineteen
  20 – twenty

  Króliczki” i „Kangurki
  Play Box 2, Rozdział 2 „W przedszkolu
  Piosenka „What can we do in a classroom?

  Ref. What can we do in a classroom?-  Co możemy robić w sali?
  What can we do today? – Co możemy dzisiaj robić?
  1. Let’s … read a book. – Poczytajmy książkę
  What do you say? – Co wy na to?
  Yes! Let’s read a book today. – Tak! Poczytajmy dzisiaj książkę
  Ref. What can we do in a classroom?
  What can we do today?

  2. Let’s… draw with a pencil.
  What do you say?
  Yes! Let’s draw with a pencil today.

  Ref. What can we do in a classroom?
  What can we do today?

  3. Let’s … erase with a rubber.
  What do you say?
  Yes! Let’s erase with a rubber today.

  Ref. What can we do in a classroom?
  What can we do today?

  4. Let’s … colour with crayons.
  What do you say?
  Yes! Let’s colours with crayons today.

  Ref. What can we do in a classroom?
  What can we do today?

  5. Let’s …paint with paints.
  What do you say?
  Yes! Let’s paint with paints today.

  Słówka i zwroty
  book – książka
  pencil – ołówek
  rubber – gumka
  sharpener – temperówka
  notebook – zeszyt
  pencil case – piórnik
  crayons – kredki
  paints – farby
  Let’s read a book – poczytajmy książkę
  Let’s draw with a pencil – porysujmy ołówkiem
  Let’s erase with a rubber – zmażmy gumką
  Let’s colour with crayons – pokolorujmy kredkami
  Let’s paint with paints – pomalujmy farbami

  Numbers /Liczby
  1 – one
  2 – two
  3 – three
  4 – four
  5 – five
  6 – six
  7 – seven
  8 – eight
  9 – nine
  10 – ten

  Maleństwa” i „Pszczółki
  Play Box 1, Rozdział 2 'Moje zabawki”
  Piosenka ” Come and play with me”

  1. Come and play with me.
  Let’s drive a car, let’s bounce a ball.
  Come and play with me.

  2. Come and play with me.
  Let’s cuddle a teddy, let’s read a book.
  Come and play with me.

  3. Come and play with me.
  Let’s have tea with baby doll
  Come and play with me.

  Tłumaczenie
  Chodź i pobaw się ze mną
  Pojeździjmy autkiem, poodbijajmy piłkę.
  Chodź i pobaw się ze mną.
  Chodź i pobaw się ze mną
  Przytulmy misia, poczytajmy książkę
  Chodź i pobaw się ze mną
  Chodź i pobaw się ze mną
  Wypijmy herbatkę z laleczką
  Chodź i pobaw się ze mną

  Zabawki / toys:
  car – samochód
  teddy – miś
  ball – piłka
  doll – lalka
  book – książka
  drive a car – prowadzić samochód
  bounce a ball – odbijać piłkę
  cuddle a teddy – przytulić misia
  read a book – czytać książkę
  have tea with baby doll – napić się herbaty z laleczką
  red car – czerwony samochód
  orange teddy – pomarańczowy miś
  green ball – zielona piłka
  yellow book – żółta książka
  play with me – pobaw się ze mną
  Let’s play with orange teddy today. – Pobawmy się dzisiaj pomarańczowym misiem

  Piosenka „Mój miś”

  https://www.facebook.com/DwujezyczneDzieci/videos/131555238490041/

  Piosenka „What is it?” –  Co to jest?

  Piosenka „My toys”

  Historyjka o zabawkach

  Pozdrawiam serdecznie, Monika Zarzycka