• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Nowinki

  Bloki tematyczne w grupie „Maleństwa”

  Drodzy Rodzice!
  W maju grupa „Maleństw” oscylować będzie wokół następujących bloków tematycznych: 

  I. Święta majowe: 

  Kształtowanie świadomości narodowej, poczucia przynależności do narodu i kraju, w którym żyjemy. Uczenie szacunku do rówieśników i osób starszych, rozbudzanie zainteresowania postaciami historycznymi, kształtowanie postawy patriotycznej, zapoznanie poprzez literaturę z symbolami narodowymi. 

  II. Zagraniczne podróże: 

  Nabywanie umiejętności przedstawiania się (imię, nazwisko, adres), zapoznanie z różnymi środkami transportu, ćwiczenie umiejętności klasyfikowania elementów według wybranej i podanej kategorii, ćwiczenie umiejętności określania relacji przestrzennych i kolorów, wdrażanie do wywiązywania się z codziennych obowiązków. 

  III. Wiosna w pełni 

  Poznanie warunków niezbędnych roślinom do wzrostu, założenie i pielęgnacja uprawy, poznanie kwiatów i owadów łąkowych, stwarzanie sytuacji do poznania i podziwiania najbliższego otoczenia, budowanie poczucia przywiązania do miejsca zamieszkania, doskonalenie umiejętności matematycznych przez przeliczanie elementów, tworzenie zbiorów równolicznych, dopełnianie do zbiorów, wykorzystanie materiałów przyrodniczych do prac plastycznych. 

  IV. Rodzinna fotografia  

  Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny i grupy rówieśniczej, wypowiadanie się na temat członków rodziny, podawanie ich imion, cech wyglądu i upodobań, wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności porównywania długości, układania rytmów, wdrażanie własnego sposobu postrzegania świata w aktywnościach plastyczno-technicznych… 

  Pozdrawiam serdecznie, Beata Szymura